You are currently viewing Годишно обръщение от управителя за 2023

Годишно обръщение от управителя за 2023

2023

ГОДИШНО ОБРЪЩЕНИЕ

към клиентите на
СИТИБУЛ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ

Адв. Зл. Димитров

Основател & Управител

Уважаеми клиенти,

Измина една успешна за СитиБул Пропърти Мениджмънт година. През 2023г ние регистрирахме ръст от 15% на управляваните от нас имоти, както и 22 % ръст на брутната доходност от тях. Искам да благодаря за доверието, което ми оказвате лично на мен, както и на цялата фирма. Сред вас има хора, с които работим повече от 25 години. Вече сме изградили връзки, далеч надхвърлящи обикновения делови контакт. С някои от вас заедно сме посрещали празници. На други съм гостувал със семейството си в чужбина. За мен вашето доверие е огромна чест! А на новите ни клиенти, с които започнахме да изграждаме партньорски отношения през 2023г година искам да заявя следното: да управлявам вашите активи приемам като своя лична отговорност и ви гарантирам, че ангажиментите, които моята фирма е поела към вас ще бъдат изпълнявани безусловно. Нямайте никакво съмнение в това!

Според Джеф Безос, основателят на Амазон и един от най-успешните предприемачи в света, задачата на мениджъра е да слуша какво му казват клиентите. Няма как един бизнес да просперира без да се вслушва в желанията на хората, от които зависи. Но Безос казва и друго, че далеч по-важно е да предвидиш какво клиентите все още не са се сетили да поискат, тоест да бъдеш иновативен, да имаш визия за бъдещето. През 1997г, когато основах СитиБул Пропърти Мениджмънт, никой не търсеше услугата управление на имоти. Тя просто не съществуваше, нямаше такъв термин. Но въпреки това, когато я формулирахме, когато сложихме в центъра финансовите гаранции срещу некоректни наематели, пазарът много бързо пое нашата идея. Разбира се, всяко едно такова начинание е свързано с бизнес-риск. И ние бяхме готови за това. Аз бях готов за това, защото виждах огромния потенциал.

Днес вече конкуренцията в сектора е голяма. Предвид факта, че българите традиционно спестяват и инвестират основно в недвижими имоти, пазарът ни се разрасна и продължава да расте с бързи темпове. Това логично доведе и до появата на множество нови фирми, предлагащи услугата управление на имоти. Без да звуча надменно, но аз не приемам повечето от тях за наша конкуренция. Ние сме първата компания за управление на имоти и 26-годишният ни опит ни дава толкова голямо предимство, че за някой, започнал преди 1-2 години просто не е възможно да постигне нашето ниво на организация и експертиза. Все пак, на пазара има няколко субекта, които могат да претендират, че са ни конкуренти (те си знаят кои са). Към тях отправям следното предизвикателство: достигнете нивото на нашата услуга, дайте на клиентите истински гаранции за плащанията, поемете истински ангажименти към поддръжката и ремонтите. Считам, че от това ще спечелим всички, защото ще подобрим имиджа на бранша и ще повишим нивото му.

И тук стигаме до ключовия въпрос: за състоянието на жилищата...

На всички вас, в лични разговори многократно съм изтъквал колко важно е един имот да се отдава в добро състояние, с добро обзавеждане, така че да може да се постигне максималната доходност. Нерационално е да притежавате имот за стотици хиляди евро (както знаете, цените доста се покачиха в последните години), а да ограничавате потенциала му, защото не е правен ремонт повече от 10-15 години. Нашите наблюдения са, че наемателите стават все по-взискателни към интериора, готови са да плащат по-високи наеми, но държат на съответното качество. Тази тенденция е дългосрочна и ще се засилва все повече в идните години.

През изминалата 2023г наемите се повишиха отчетливо. Повечето от вас знаят това, защото ние също сме повишили наемите на почти всички имоти, които управляваме (с някои малки изключения, където има специфични обстоятелства, правещи това невъзможно). Както е известно, този пазар е силно зависим от макроикономическото състояние на държавата и по-точно на градовете, в които се намират имотите. В тази връзка, ето и някои данни на Националния статистически институт, към края на 2023г: безработицата в България е 5.3%, а за София едва 1.7%. Това практически означава, че безработица няма, всеки който пожелае, може да си намери подходяща работа. Средната работна заплата, спрямо същия период на 2022г се е повишила с 15.9% на национално ниво и с 14.4% за гр. София. Инфлацията на годишна база е 4.7%, тоест имаме изпреварващ ръст на доходите спрямо инфлацията. Очакванията на нашите анализатори са тези добри макроикономически данни да се запазят и през следващата година. Всичко това оказва положително влияние на пазара на наеми. Рисковете пред тази оптимистична прогноза са свързани с евентуални вътрешнополитически сътресения, включително свързани с данъчната политика на правителството спрямо собствениците на имоти, както и с възможното разрастване на военните конфликти в Украйна и Близкия Изток.

Извън сухата статистика, през 2023г ние успяхме да завършим и внедрим за ползване нов софтуер за управление на финансовите потоци, разширихме капацитета на нашия екип за поддръжка, увеличихме пазарния си дял в София, навлязохме и на други пазари, като Пловдив, Варна и Стара Загора. Сключихме договор с американската компания Matterport - световният лидер в областта на 3D-заснемането и част от плановете за т.нар Metaverse. Благодарение на това партньорство вече разполагаме с „дигитални копия“ на нашите имоти, което значително улеснява процеса на отдаване под наем, огледи, ремонти, опис на обзавеждане, застраховки и т.н. Добре известно е, че в бизнеса не можеш да стоиш на едно място и да се задоволяваш с постигнатите резултати. Затова и ние се стремим да сме в крак с времето, непрекъснато да се развиваме и да създаваме добавена стойност за нашите клиенти.

В България все повече хора се установяват като средна класа, все повече се инвестира в недвижими имоти, все повече млади хора с добри професии могат да си позволят качествени жилища на по-високи цени. Имам амбицията СИТИБУЛ да продължи да бъде пазарният лидер в нашия бранш, да продължим да растем заедно с България. Аз основах моята фирма през 1997г в съвсем други времена, тогава бизнесът просто оцеляваше. Но си струваше изпитанията! Защото противно на масовите настроения, аз вярвам в бъдещите успехи на нашата страна, вярвам в способността ни като народ да преодоляваме трудностите. И ще направя всичко възможно СИТИБУЛ да е тук и през следващите вълнуващи етапи от развитието на България, и да продължава да генерира високи доходи за своите клиенти. Нека да си го пожелаем взаимно!

Честита Нова 2024 година!