You are currently viewing Най-важните аспекти при доходността от наем

Най-важните аспекти при доходността от наем

За всеки инвеститор в недвижим имот водещото съображение, разбира се, е доходността. Класическата логика при управление на имоти в София е, че по-маломерните жилища в предпочитаните за живеене квартали са най-доброто решение. Купувачите обикновено се спират на едностайни или двустайни апартаменти в райони като Младост, Студентски град, Медицинска академия, Лозенец или Южните квартали. Анализите, които правим в СитиБул Пропърти Мениджмънт показват, че към това решение е нужно да се подходи възможно най-задълбочено, изхождайки от предварително набелязани цели. Защото не всички си дават сметка, че оценката на една имотна инвестиция има два компонента – годишната доходност от наеми, но също така и ръстът на нетната стойност на актива, т.е бъдещата цена на жилището при продажба. Тук възниква въпросът, кое е по-важно за конкретния човек, дали по-висока абсолютна стойност на месечните приходи, или възвръщаемостта при дългосрочни договори за управление на имот.

По правило, апартаменти в престижните райони, като Центъра, Лозенец, Мед. Академия имат по-голям потенциал за ръст в продажните цени, в сравнение с по-крайните квартали. Колкото по-хубава е локацията обаче, толкова по-скъпа е цената при придобиване, от което пък пада непосредствената доходност от наеми. Но ако се подходи от гледна точка на нетните годишни приходи, картинката е друга – най-изгодна се явява покупката на малък, панелен апартамент в по-крайните квартали, като Надежда и Люлин.

спалня в светли цветове, риск от наематели, ангажименти и разходи
ЗА МАКСИМАЛНА ГОДИШНА ДОХОДНОСТ ОТ НАЕМ ИНВЕСТИРАЙТЕ В МАЛЪК ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ В КРАЙНИТЕ ЗАПАДНИ КВАРТАЛИ НА СОФИЯ.

Причината е, че цената му би била относително ниска, а все пак при управление на имоти в София всяко жилище в добро състояние може да генерира като доходи средния наем за столицата. Всички тези калкулации е добре да бъдат направени от професионалист, който познава съответните пазари, да се претеглят плюсовете и минусите, за да може се избере решение, съответстващо на целите.

От СитиБул също така съветваме предварително да се очертае хоризонтът на инвестицията, защото има значение дали имотът ще се отдава за няколко години или за няколко десетилетия. Много хора се опитват да съчетаят решаването на несъвместими проблеми с покупката на инвестиционен имот. Например, купува се дадено жилище за да се отдава под наем няколко години, а след това да бъде ползвано лично от собственика, или от негови близки. Практиката покзва, че подобни дългосрочни планове рядко се реализират според първоначалния замисъл, а вместо това водят до пропуснати ползи от наеми или пък до излишни житейски компромиси. Предварителното фиксиране на ясни цели и разделянето им по приоритети е ключът към избягването на подобни проблеми. В крайна сметка, извършването на определени калкулации в началото, преди да се реализира инвестиционното намерение е задължителна част от ефикасното управление на имоти.

Кои са най-добрите райони за инвестиране в имот в София може да видите в тази публикация.