You are currently viewing Най-важните фактори за по-висок наем от недвижим имот

Най-важните фактори за по-висок наем от недвижим имот

Най-популярната форма на капиталово вложение у нас, без съмнение е покупката на недвижим имот. Частните инвеститори обикновено се ориентират към апартаменти, които могат след това лесно да отдават под наем, а един от първите въпроси за решаване е дали сами да организират процеса, или пък да се обърнат към професионална фирма за управление на имоти.

  • Организиране на ремонтни дейности
  • Интериорен дизайн и обзавеждане за наемателите
  • Качество и стандарт на живот
  • Обгрижване на наемателя
  • Поддръжка и техническа подкрепа
  • По-висок наем с повече спокойствие

СИТИБУЛ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ е първата компания на българския пазар, предлагаща цялостна услуга за наемодатели, вече над 25 години. Ролята на експертите им не е само в заместването на собственика във взаимоотношенията с наемателите, но също и в организирането на някои ремонти, поддръжката, както и подходящото обзавеждане на жилищата. Тук преценката на интериорните дизайнери е от ключово значение, защото с малки инвестиции и без да се набляга на излишен лукс, могат да се получат значими крайни резултати.

Според адв. Златко Димитров, собственик на СитиБул, високата доходност произтича от самото повишаване на качеството на живот на наемателите в жилището. Това се случва по две направления: от една страна условията и обзавеждането в жилището, което обитават и от друга – подкрепата и грижата от страна на наемодателя. Получавайки търсения комфорт и удобства, наемателите са склонни да плащат по-висок месечен наем. Именно затова обгрижването им е важна част от работата на пропърти мениджърите от екипа ни. Специализираните групи за поддръжка и отстраняване на аварии осигуряват освен спокойствие и сигурност на собствениците, че с имотите им всичко е наред, също така са на разположение и на наемателите, подсигурявайки им максимално съдействие при възникнали технически и битови проблеми по време на ползването на имотите. В това отношение се разчита и на нови технологични решения тип “smart home”, които все по-масово навлизат на пазара

ЦЕЛТА НА УСПЕШНИЯ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖЪР И НА СИТИБУЛ В ЧАСТНОСТ Е НАКРАЯ ВСИЧКИ ДА СА ДОВОЛНИ – КАКТО НАЕМАТЕЛИТЕ ОТ УСЛОВИЯТА, В КОИТО ЖИВЕЯТ, ТАКА И СОБСТВЕНИЦИТЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ СИ НАМЕРЕНИЯ И СЪОТВЕТНО ПРИХОДИТЕ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ.