You are currently viewing Задължителни клаузи в договора за наем на имот

Задължителни клаузи в договора за наем на имот

Днес ще си поговорим за клаузите за прекратяване на договора между наемател и наемодател, известяването на отсрещната страна в срок и защо е важно да внимаваме какви условия записваме в договора. Бланка за договор за наем ще намерите в края на статията.

Защо са важни клаузите за прекратяване?

В случай, че по някаква причина искате наемателят да напусне жилището преди края на договора, има определени начини, по които това може да се случи:

  • Доброволно – тогава няма никакви проблеми и прекратяването се случва „по съгласие на двете страни“.
  • Принудително – по съдебен път и в този случай е много важни какви са условията ви по договор.

Причините…

Причините, по които собственикът може да иска наемателят да освободи имота възможно най-скоро могат да бъдат разнородни, но най-често срещаните са: неплатен наем и/ или разходи за консумативи, щети по имота или обзавеждането и др. За да се налага предсрочно освобождаване, то тогава е на лице е някакъв проблем между двете страни и затова доброволното освобождаване е рядкост

Какво НЕ БИВА ДА ПРАВИМ?

Самоуправството не е начин да решим проблема. Под „самоуправство“ се имат предвид всичките първоначални идеи, които му хрумват на човек, като например смяна на патрон, изхвърляне на вещи и т.н. По-подробно какво включва терминът „самоуправство“ ще разгледаме в отделна статия.

Какво МОЖЕМ да предприемем?

Ако наемателят не освободи доброволно, то собственикът може да се обърне към съда по ускорена процедура или т.нар. „бързо производство за опразване на наети помещения“. За да започне делото, трябва да прекратите договора, което може да се случи или с нотариална покана, която ще ви струва 80лв. или по начин, описан за валиден в договора за наем.

Каква клауза да включим?

Екипът на СитиБул Пропърти Мениджмънт ви съветва задължително да включите клауза, според която уведомяването за каквито и да било промени по договора и/ или за неговото прекратяване да могат да бъдат извършени по имейл. По този начин, ако ви се наложи да стигате до крайни мерки като съдебни дела, ще може да спестите време и пари като прескочите частта с нотариалната покана, която е бавна и скъпа. Макар бързото производство официално да трае месец и половина, то в натоварени съдилища като тези в София, процесът може да достигне продължителност от 3-4 месеца. През тези месеци собствениците губят пари не само от неплатен наем, но и от сметки за консумативи, които наемателят не плаща, заради обтегнатите вече отношения. Към всичко това се прибавят и адвокатски хонорар и съдебни разноски.

КАКВО ПРАВИМ НИЕ В ПОДОБНИ СЛУЧАИ И КАК ЗАЩИТАВАМЕ НАШИТЕ КЛИЕНТИ?

Ние, поемайки ролята на наемодатели, също се сблъскваме с такива проблеми, НО…
Ако имате подписан договор за управление с нас, вие като собственик си спестявате всички тези главоболия. СитиБул е единствената фирма за управление на имоти в България, която изплаща на собствениците редовно наема, докато в имота има наемател – без скрити условия и без значение дали наемателят е коректен. Дори и в случаи, когато се стигне до съд, ние поемаме всички разноски по делото, както и продължаваме да спазваме поетия ангажимент към вас за навреме изплатен наем. Вие в качеството си на собственици не усещате дискомфорт от некоректността на наемателя по никакъв начин. Ако някой има интерес към нашата услуга, може да получи по-подробна информация на тел: 0899997725