You are currently viewing Рискове и последици от некоректни наематели

Рискове и последици от некоректни наематели

Начинаещите наемодатели обикновено автоматично приемат, че даден наем, умножен по дванадесет месеца ще бъде размера на годишния им приход от управлението на имота. Това обаче съвсем не е така и с течение на времето хората осъзнават и изпитват на гърба си рисковете, свързани с дейността. Основен проблем, разбира се са некоректните наематели и всички главоболия, произтичащи от тях. За съжаление понякога те не заплащат своите сметки и консумативи, или пък директно има отказ от плащане на наема, причиняват се щети в жилището – повредено обзавеждане и други щети по интериора. Практически не е възможно един имот да се отдава дългосрочно, с хоризонт между пет и десет години, без да се инкасира финансова или материална щета, свързана с експлоатацията му. Тук е и ролята на професионалната фирма за управление на имоти, която да се погрижи за наемодателите при подобни нежелани събития. СитиБул Пропърти Мениджмънт сме единствената компания в България, която дава 100% финансови гаранции за всички плащания на наем и консумативи, както и за повреди по обзавеждането

Степен на заетост

Друг проблем е степента на заетост. Тук фактори са правилното определяне на наемната цена, както и цялостната стратегия за търсене на наематели. Много често собствениците подхождат едностранно към цената, стремейки се да постигнат максимално висока стойност, без да си дават сметка, че това не е непременно най-добрият им вариант. Защото ако наемателят има алтернативен избор и може да си намери същия тип имот на по-ниска цена, той рано или късно ще напусне, което пък води до период без наематели, респективно без доходи. Колкото е по-висока цената, толкова по-дълги са тези периоди. И може да се окаже, че за две или три години е по-изгодно за собственика да поддържа един доволен наемател, макар и на по-приемлива за него цена, отколкото да се сменят по няколко пъти годишно и да има празни месеци без наем.

Повече за доходността от наем може да научите в тази публикация

Управление на имоти тип Airbnb

Същата логика важи и при управление на имоти тип Airbnb. Там доходите са от нощувки и на пръв поглед са атрактивни, но отново идва въпросът със заетостта. Нужна е много обоснована преценка дали в период от няколко години броят на нощувките ще е достатъчно висок, имайки предвид и по-високите разходи, така че цялостният доход да оправдава избора на такава стратегия

ЕДНО ОТ НЕЩАТА, КОЕТО ЧЕСТО СЕ ПОДЦЕНЯВА ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ Е НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЧАСТИЧЕН ИЛИ ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ЖИЛИЩАТА В ПРОЦЕСА НА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ.

От една страна, важно е в самото начало състоянието да е максимално добро, включително по възможност и с ново обзавеждане. Инвеститорите често допускат грешката да закупят даден имот за сериозна сума, а след това да го обяват под наем в лошо състояние или с лошо обзавеждане. Това чувствително намалява доходността на инвестицията им и води до дългосрочни загуби и пропуснати ползи. Освежителният ремонт също е препоръчителен веднъж на 4-5 години, отново с цел получаването на максимално висока доходност. Друг вид разход е брокерската комисиона при смяна на наематели, като в СитиБул поемаме за наша сметка този хонорар при менажиране на апартаментите на нашите клиенти. Разбира се, собственикът може да отдава имота си и без посредници, но тогава пък е възможно да се увеличи периодът на т.нар „празни месеци“ без наемател. Тези периоди всъщност се тълкуват също като разход, предвид намаляването на цялостния годишен доход. Разходи са и данъците върху имота, данъците върху доходите, застраховките имущество, ако се сключват такива, както и текущата поддръжка на общите части на сградата.

Всичко изброено дотук са важни аспекти от управлението на имоти и изискват решения, при които да се вземат под внимание различните ползи и рискове. В това отношение, в Управление.То консултираме клиентите си, така че те да направят максимално информирани своя избор