You are currently viewing Освобождаване на имот от некоректен наемател

Освобождаване на имот от некоректен наемател

Още в началото…

Преди да предприемете каквито и да било методи за принудително освобождаване на имота ви от наематели, трябва да имате основание за това искане към него, а именно – да сте прекратили по валиден начин наемните отношения. Затова задължителната първа стъпка е прекратяването на договора за наем. Уведомяването става с нотариална покана, която ще ви струва около 80лв., или по друг начин, изрично упоменат като възможен в договора ви. Как да си спестим тази такса и какви са опциите пред вас като собственици, може да прочетете в допълнителната ни тема по въпроса:  Клаузите, които задължително трябва да включите в договора за наем, за да сте защитени като собственици.

Процедура и срокове

При условие, че наемателят не иска да напусне доброволно, законовият път за освобождаване на имота е само един и той е да заведете дело срещу него по чл. 310 от ГПК (Граждански процесуален кодекс) т.нар. „бързо производство“ за опразване на наети помещения. Макар да се води „бърза“, процедурата понякога отнема повече време, отколкото ни се иска. Това производство отнема около месец и половина, но в натоварени съдилища, като тези в София, решението на съда може да излезе и след 3-4 месеца. След това некоректният наемател е длъжен да освободи имота в поставения от съда срок. В по-редките случаи, когато наемателите продължават да стоят в имота въпреки излязлото съдебно решение, трябва да се обърнете към съдебен изпълнител и заедно с него и с помощта на органите на реда вече да влезете в имота. Преди това вие нямате право да влизате в имота си, въпреки че е ваша собственост, защото тези ви действия могат да бъдат възприети като самоуправство.

Възможни сценарии

Докато обаче изчаквате всички процедури да минат по каналния ред, наемателят най-често продължава да ползва имота ви и както нашият опит показва, спира да плаща сметки за консумативи, освен че не плаща и никакъв наем. Натрупаните задължения, както и разходите, които бихте изхарчили за адвокати и съдебни такси, след спечелване на делото, ще бъдат начислени на наемателите и би следвало да си ги получите обратно.

Нотариалната покана предизвиква дискомфорт у повечето хора и голям процент от наемателите вследствие на получаването й все пак освобождават имота в кратък срок. В такъв случай ви препоръчваме да спрете делото, за да може да си спестите разходите.

КАКВО ПРАВИМ НИЕ В ПОДОБНИ СЛУЧАИ И КАК ЗАЩИТАВАМЕ НАШИТЕ КЛИЕНТИ?

Ние също имаме сходни проблеми, НО .. Ако имате подписан договор за управление на недвижим имот с нас, ние ви изплащаме редовно наема, докато тече цялата процедура по освобождаването на имота, тъй като в договора ясно е посочено, че СитиБул поема ангажимент да изплаща наем на собственика за всеки месец, през който имотът се обитава от наемател т.е. без значение дали той не отговаря на обаждания, не плаща или има някаква друга необичайна ситуация, вие в качеството си на собственици продължавате да получавате от нас редовно месечния наем и не търпите негативи от некоректността на наемателя. В такива критични сценарии нашите клиенти НЕ дължат никакви адвокатски хонорари, тъй като те също се поемат от СитиБул.

Ако някой има допълнителни въпроси по темата, може да получите съдействие от нашия екип на тел: 0899997725

А какви са основните характеристики на коректния наемател, може да научите в тази публикация